Att välja förskola till barnen

Hur våra barn har det är av avgörande betydelse för deras utveckling. Föräldrar har ansvaret men det gäller också att välja förskola med omsorg och eftertanke. För den stora majoriteten av alla föräldrar är barnens väl en hjärtefråga och det viktigaste i livet. När man fått den gåva som varje barn är förändras livet och dess inriktning. Man vill inte längre enbart tänka på sitt eget välbefinnande – även om de egna barnen i förlängningen […]

Continue Reading