Tips om trädfällning från Branschexperter

Det är av stor betydelse att veta hur ofta träden bör beskäras för att upprätthålla säkerheten på din trädgård. Branschexperter rekommenderar regelbunden beskärning för att säkerställa trädens hälsa och bevara en attraktiv miljö. Genom att anlita arborister i Stockholm och trädfällningsexperter kan du tryggt och säkert upprätthålla ditt gröna utrymme.

Säkerhetsutrustning för trädfällning

Vid trädfällning är det av yttersta vikt att använda lämplig säkerhetsutrustning. Professionella arborister i Stockholm använder hjälmar med visir och hörselskydd för att skydda sig själva. De använder vanligtvis även sågskyddshandskar och byxor med inbyggt sågskydd. För att säkerställa din egen säkerhet rekommenderas du att använda liknande utrustning, inklusive säkerhetskängor med stålhätta, en varselväst och första hjälpen-kit inom räckhåll. I de flesta fall kan en bågsåg och en gedigen yxa vara tillräckligt för mindre projekt. Om du däremot har en skogstomt som kräver regelbunden gallring kan det vara fördelaktigt att investera i en motorsåg eller hyra en vid behov.

Trädfällning på en ny tomt

Om du planerar att bygga på en tomt som ännu inte är bebyggd kräver trädfällningen en noggrann planering. Innan du fäller träden bör du ha klart för dig hur transportvägar och ledningar kommer att dras på tomten. Det är klokt att följa det gamla bevarandeprincipen och behålla träd mot norr och öster för att få ett naturligt vindskydd. Kom ihåg att många träd trivs bäst i grupper. Granar, till exempel, behöver ofta en annan gran att luta sig mot för att stödja rotsystemet. På väst- och södersidan av tomten kan du ha en glesare beplantering av träd för att dra nytta av solen och värmen.

Du kanske också gillar