Återställa en jämn tandrad: perfekta lösningen med tandimplantat

Att förlora en eller flera tänder på grund av skador, ålderdom eller sjukdom kan vara problematiskt, men det finns en lösning. Tack vare tandimplantat kan du återskapa en perfekt och helt ny tandrad.

Tandimplantat är en behandling som används när käkbenet är i gott skick, men en tand har extraherats eller naturligt har fallit ut. Det finns även de som får tandimplantat när deras egna tänder inte växer ut som de ska. På detta sätt kan man fylla ut tandraden med en eller flera tänder som sitter lika stadigt som de naturliga.

Anpassning till övriga tänder

För att få en hel och fungerande tandrad är det viktigt att anpassa tandimplantatet till de befintliga tänderna. Detta gäller både tandens form och färg. Målet är att den ersatta tanden ska vara så osynlig som möjligt i förhållande till de andra tänderna – att den smälter in. Man vill helt enkelt att tandimplantatet blir en naturlig del av tandraden. Däremot väljer man inte att ersätta visdomständer med implantat. Visdomständerna är de tänder som vanligtvis sitter längst bak i käken och det är fullt möjligt att klara sig utan dem. När det kommer till de andra kindtänderna kan man också klara sig väl utan dem om de inte påverkar funktionen eller syns när man ler. Det är helt och hållet upp till patientens behov och önskemål när det kommer till tandläkarens beslut om eventuella åtgärder.

Implantat: Den perfekta lösningen

Tandimplantat är den perfekta lösningen för att återställa en jämn tandrad. Genom att använda moderna tekniker och material kan tandläkaren skapa ett resultat som ser naturligt och harmoniskt ut. En noggrann anpassning görs för att tandimplantatet ska smälta in med de befintliga tänderna på ett sätt som gör det osynligt för det blotta ögat.

Fördelarna med tandimplantat är många. Utöver att de ger en estetiskt tilltalande lösning, erbjuder de också en bekväm och funktionell tuggförmåga. Med tandimplantat kan du återfå förmågan att tugga mat ordentligt och njuta av en varierad kost. Detta är viktigt för att upprätthålla god hälsa och välbefinnande.

Du hittar mer information om tandimplantat i Stockholm på: https://www.tandimplantatstockholm.nu/

Du kanske också gillar