Om du blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg

Du som blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg bör så fort som möjligt uppsöka läkare och kontakta polis. En advokat hjälper dig navigera i rättsprocessen.

I Göteborg sker ett antal våldtäkter varje år. Det är mycket beklagligt och något som samhället på flera sätt arbetar för att motverka. Den som blivit utsatt för en våldtäkt är under alla omständigheter ett brottsoffer, och har ingen del i skuldfrågan för våldtäkten. Om du blivit utsatt för en våldtäkt bör du så fort du kan kontakta polisen.

Ju tidigare du kontaktar polisen, desto större är chansen att det går att säkra bevis. Samtidigt som du kontaktar polisen ska du också söka medicinsk hjälp. Det är viktigt både för din egen hälsas skull och för att kunna säkra bevis i brottsutredningen. Om du väljer att uppsöka läkare akut först kan du få god hjälp därifrån att kontakta polis.

Så får du rätt stöd och hjälp efter en våldtäkt

Efter en våldtäkt kan du få stöd från ett antal hjälpföreningar, som till exempel Brottsofferjouren och Tjejjouren. De är att se som ett komplement till vårdgivande instanser som kriscentrum och psykologmottagningen för sexualbrott. Genom Brottsoffermyndigheten kan du ha möjlighet att ansöka om skadestånd i ett senare skede.

Det kan finnas anledning att uppsöka advokathjälp vid våldtäkt i Göteborg. I Göteborg finns ett flertal advokatbyråer med erfarenhet av att hantera våldtäktsfall. Att ha en advokat skapar trygghet i rättsprocessen, eftersom hen har i uppdrag att se till att just dina rättigheter tillvaratas under hela processen.

Du kanske också gillar