Nordiskt klimat och avgaser sliter på husen

villor och hustak

Jag och mannen har diskuterat fasadrenovering för vårt gamla hus. Vi känner att det helt enkelt är i sin tid att utföra det nu när vi har mer tid så här i semesterperiod.

Ser man till hur byggnader slits rent exteriört så handlar det mycket om var de är placerade. En byggnad i centrala Stockholm kommer ju alltid att drabbas hårdare av externa element än vad en byggnad i exempelvis en byggnad i en mindre stad kommer att göra. Som förklaring till detta finns det framförallt en detalj och denna i form av avgaser från exempelvis bilar.

Nu ska man här veta att Stockholm gör väldigt mycket för att förhindra att avgaser från bilar ska finnas i de centrala delarna och man har långtgående – pågående – planer och arbeten som rör bland annat Förbifart Stockholm samt det faktum att man även infört vägtullar för att försöka minska avgaserna. Sett till hur byggnader slits så har jag läst att Stockholm ligger alltså – trots ansträngningarna – i topp i Sverige; men sett ur ett globalt perspektiv så ligger staden ändå ganska bra till och är betydligt mindre drabbat än exempelvis London, New York och den stora boven i dramat; Peking.

Om man ser till en byggnad i Peking och jämför denna med hur en byggnad i Stockholm ser ut – det vill säga, hur pass smutsig de båda är – så kommer byggnaden i Stockholm att vara som en dröm i jämförelse. Detta innebär dock inte att en byggnad i Stockholm kan stå helt orörd och där ingen skötsel behövs – nej, samtliga byggnader i centrala Stockholm kommer då och då att vara i behov av en fasadrenovering.

En fasadrenovering innebär att man antingen genom ett omfattande arbete – målning, byte av material, putsning – eller genom rengöring med högtryckstvätt ser till att fasaden på huset även i framtiden blir vackert och hållbar. Det går här att dra klara paralleller till hur en villaägare agerar med sitt eget hus; även där krävs det arbete i form av rengöring och målning för att skydda huset så länge som möjligt.

Som ytterligare en dimension så kan jag även nämna hur klimatet i Sverige sliter på ett hus. Tack vare – eller på grund av snarare – vårt nordiska klimat så slits fasader betydligt mer här än vad de gör i länder där solen skiner under hela året. Våra kalla vintrar gör att en fasadrenovering i centrala Stockholm – eller Luleå, som ett ännu bättre exempel – kommer att göras mer frekvent än vad motsvarande kommer att göras i exempelvis Nice på den franska riverieran.

Viktigt ur ett estetisk perspektiv

Kombinationen av hållbarhet och estetik går i Stockholm hand i hand och en fasadrenovering görs där även i syfte att försköna. Något som blir extra påtagligt om man tänker sig byggnader i exempelvis Gamla Stan eller på Östermalm; byggnader som har ett historiskt värde och som måste bevaras – både för dagens ögon och för de framtida generationer som vill njuta av hur man byggde hus och fastigheter förr i tiden.

Att kunna vandra i Gamla Stan och titta upp på en ren byggnad snarare än en byggnad översållad med smuts från avgaser är något som vi kan göra tack vare att Stockholm tar sig tid att med jämna mellanrum tvätta och/eller göra en rejäl fasadrenovering. En absolut nödvändighet.

Nu är vår villa inte beläget mitt i centrala Stockholm stad, men man ser verkligen att med årens gång hur huset slits och att det är dags för en fasadrenovering. Huset kommer nästan bli som nytt och det kommer vi se framemot att få fräscha upp när vi tar hjälp av en expert.

Du kanske också gillar