Varför en utbildning i ledarskap?

Ledarskapsrollen är förändrad. Istället för envägskommunikation handlar det nu om att samarbeta, något man verkligen lär sig på en ledarskapsutbildning.

Andreas var så trött på allt tjafs på jobbet. Han talade om vad som skulle göras och hur det skulle göras. Arbetarna svarade med att börja säga emot honom och tala om allt han gjorde fel. Andreas fattade ingenting. Han hade jobbat som chef i snart trettio år och hade aldrig haft problem tidigare.

Kanske berodde det på att alla äldre anställda hade slutat och många unga hade börjat jobba på firman. De hade ingen respekt för honom alls. Hans fru å andra sidan hade en annan åsikt. Hon menade att det handlade om att tiderna ändras och cheferna ska leda sitt team, inte bestämma. Kanske skulle en ledarskapskurs vara intressant.

Utbildning i ledarskap på agendan

Först hade han sparkat bakut. Inte skulle han gå på nån kurs inte. Men när frugan hade kallat honom tjurskallig blev han vrång och ville bevisa för henne att hon hade fel. Därför gick han in på nätet, hittade en utbildning i ledarskap och anmälde sig själv på nästa kurs som började om två veckor.

Först tyckte han att kursen var idiotisk. Sedan blev han nyfiken och innan han visste ordet av det var han lika engagerad som alla andra. Hans förvåning var inget mot de anställdas. Plötsligt hade de fått en ny chef som ville höra vad de tyckte. Först trodde de att han drev med dem. Sedan förändrades allt och en ny team-anda växte fram.