Då måste man begära ensam vårdnad

Tydligen finns det vissa omständigheter som nästan kräver att man faktiskt söker om ensam vårdnad om sitt eget barn. Min mamma var politiker i många år. Faktiskt var båda mina föräldrar politiker och arbetade med det mer eller mindre på heltid. I alla fall, var min mamma i mer än 20 år ordförande i socialnämnden i vår kommun, och jag hörde henne berätta att de svåraste frågorna som hon någonsin var tvungen att hantera, var när det handlade om barn som behövde bli omhändertagna.

Ibland måste kommunen omhänderta barn

Ibland är kommunen tvungen att omhänderta barn som riskerar att fara illa i sina föräldrars omsorg. Vi vill ju helst tro att alla föräldrar är bra för sina egna barn, men så är det inte. Tyvärr. Är det till exempel en förälder som dricker, knarkar eller har psykiska problem, är den föräldern inte bra för sitt eget barn. Det är i sådana fall som kommunens socialnämnd (som min mamma satt i) måste gå in och ta hand om det barnet, för att förhindra att barnet far illa.

Ibland kräver en förälder ensam vårdnad

Att en kommun måste gå in och ta ifrån en förälder vårdnaden om sitt barn blir tvunget om det inte finns någon av föräldrarna som är villig att ta striden för sitt barn och skydda det mot den andra föräldern. Säg att det är en av dem som dricker alkohol, som slår sitt barn och som därför är olämplig för sitt barn. Om inte den andra föräldern ansöker om ensam vårdnad om sitt barn och ser till att skydda det mot den andra föräldern, ja, då måste kommunen gå in och omhänderta barnet.

Det innebär vårdnad om ett barn

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har rätten att ta beslut om var barnet ska bo, gå på dagis, skola och vad barnet kanske gör på sin fritid. En förälder som däremot inte har vårdnaden om sitt barn, har alltid rätt till umgänge med sitt eget barn. Det innebär att barnet kan stanna över natten hos den föräldern, över helger och ledigheter som jul, nyår, påsk och så vidare. Det innebär ju en risk för det barnet att på nytt utsättas för en olämplig förälder som kanske fortsatt dricka alkohol och slår sitt barn. Här kan man ju verkligen undra hur myndigheter som fattar beslut om barn, riktigt tänker. Tror de att en förälder som dricker, plötsligt skulle sluta dricka och slå sitt barn?

Tyvärr är det enda som kan skydda ett barn, är att den andra föräldern begär ensam vårdnad om sitt barn och vägrar lämna barnet till den andra som utsätter barnet för fortsatt risk för våld. Läs mer om hur man kan söka ensam vårdnad om sitt barn.

Du kanske också gillar