Rusta och matcha i Stockholm – för dig som vill hitta arbete

Är det dags att ta nästa steg i riktningen mot att få ett jobb? I Stockholm kan du få rätt hjälp med tjänsten rusta och matcha. Det ger dig en chans till jobb.

Redan i ungdomen pressas man till att som vuxen få jobb. När skolan är avklarad har man inte mycket tid att återhämta sig. Man behöver få ett jobb för att överleva och klara sig som vuxen. För en del går det väldigt snabbt att få jobb. Det kan vara tack vare utbildning, men även att personen känner många människor.

Sedan finns det de som inte har riktigt lika stor tur utan fastnar i en arbetslöshet. Det bästa man kan göra är att skriva in sig på arbetsförmedlingen direkt. Då får man rätt hjälp för att lyckas få ett jobb. Via arbetsförmedlingen kan man gå med i olika program, ett av dessa är att rusta och matcha där chanserna blir fler.

Rusta och matcha för individuell anpassning

Att arbeta med människor i arbetslöshet kräver en stor förståelse Hos rusta och matcha får man en egen coach som hjälper till med en hel del olika saker. Coachen gör en personlig anpassning och lägger upp ett program som kan passa individen.

För den som vill hitta jobb med rusta och matcha, så är det betydligt enklare. Det är tack vare att coachen lär känna personen och hjälper till med att matcha med jobb. Man håller en regelbunden kontakt för att tillsammans lyckas bryta arbetslösheten.

Du kanske också gillar