Vi har byggt pool

pool med pooltak

Barnen har länge tjatat om att de vill ha pool här hemma. Vi har funderat på saken ganska länge och har äntligen poolen klar här hemma. Det blev oerhört snyggt och nu ser vi fram emot att kunna ta ett dopp så här i sommarsolen. Det är dock synd att vi inte har längre somrar i Sverige, men man får helt enkelt ta vara på den korta, goda stunden.

Så bygger du din Thermopool

Vi byggde en Thermopool som är uppbyggd av isolerande byggblock som består av frigolit och armeringsjärn. När de är på plats kan de fyllas med betong och därmed skapa en mycket stabil poolstomme. Vid beställning av en Thermopool går det att även beställa montering. Vi byggde ihop poolen själva då min man är händig när det kommer till sådant jobb. Vi följde då de medföljande instruktionerna noga.

En Thermopool byggs kortfattat på följande sätt:

Poolgropen

Ska poolen ligga under mark är första steget att mäta upp var grundplattan ska ligga. Den ska då beräknas vara 60-70cm bredare samt längre än själva poolen. Detta för att isoleringsblocken ska få plats. En fördel är däremot att gräva hela 150cm bredare och längre. Detta för att underlätta för kommande montering. Se till att hålet är dränerat så att det inte blir vatten stående mot poolen.

Underlag

Med sand, grus eller liknande material skapas ett dränerande lager. Innan detta appliceras finns en fördel att lägga ut en markduk. Därmed minskar risken för att växter ska tränga sig upp. På gruset placeras sedan markisolering som är 5-10 cm.

Plattan

Tredje steget är att gjuta bottenplattan. Den bör vara minst 10 cm tjock och stabiliseras med armeringsjärn. Enklast sker detta med armeringsnät. Är det tänkt att poolen ska stå ovan jord kan armeringsjärnet böjas uppåt för större stabilitet.

Stommen

Nu ska stommen byggas av de isolerande byggblocken. Dessa byggs ihop likt ett pussel och byggs med fördel från hörnen. Detta för att lättare få en överblick över de väggar som byggs upp. Skulle det uppstå mindre sprickor mellan de olika blocken kan dessa fyllas med valfritt fogskum.

Planera bräddavlopp m.m.

Innan stommen börjar byggas bör man planera var bräddavloppet, eventuell poolbelysning och annat ska vara. Tack vare att byggblocken till en Thermopool är möjliga att kapa går det i princip att bygga poolen hur som helst och därmed placera bräddavloppet mycket flexibelt. Dessa delar monteras enklast med hjälp av fogskum. När hålen ska göras i byggblocken kan en fogsvans användas.

Gjutning

Blocken som bygger upp väggen är ihåliga och ska nu fyllas med betong. Man kan då räkna med 130 liter betong för varje kvadratmeter som väggen består av. I och med att det blir så mycket betong är det enklast om betongen beställs via en så kallad pumpbil.

Börja med att fylla din Thermopool upp till en meters höjd. Inspektera och korrigera innan resterande betong hälls i blocken. Sista steget är att montera snap-in listen högst upp på väggen.

Liner

När hela stommen är klar är det dags att montera en liner. Det är den ”plastduk” som monteras på betongväggen och golvet. Linern läggs på botten och sträcks sedan ut mot kanterna där den fästes i snap-in listen. Den kan se för liten ut men kom ihåg att den sträcks ut när vatten fylls i poolen.

Tveka inte på att bygga en Thermopool, det är verkligen den bästa investeringen för familjen kände vi. Läs mer på Swimstoresweden!

Du kanske också gillar